Habarlar

 • Gadyrly müşderiler

  Gadyrly müşderiler: 2023-nji ýylyň Sýamen daş ýarmarkasy üçin 5-nji iýundan 8-nji iýuna çenli Sýamen halkara konferensiýa we sergi merkezinde bolarys.Horizon Stone bu uly çärä gatnaşmak üçin bize hoş geldiňiz.
  Koprak oka
 • Tebigy kwars bilen ineredenerli kwarsyň arasynda näme tapawut bar?

  Tebigy kwars bilen ineredenerli kwarsyň arasynda näme tapawut bar?

  Ineredenerli kwars we tebigy kwarszit, ikisi hem arkaýyn, arka plastinka, hammam we ş.m.Olaryň atlary meňzeýär.Emma atlardan başga-da, bu materiallar hakda köp bulaşyklyk bar.Ine, in engineenerli kwartalyň ikisine-de düşünmek üçin çalt we amatly salgylanma ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň iň uly öndürijisinden Cararra Kwars daş plitalary RHH1-004

  Hytaýyň iň uly öndürijisinden Cararra Kwars daş plitalary RHH1-004

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70“) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Kararra kwars plita modeli No.RHH1-004. Surfaceerüsti derýalary hereket etmegi halaýar, iň esasysy gatylyk- Mohs gatylygy 7.0, gaty we çydamly, stoluň üstünde, ussahanalarda we vanitde ...
  Koprak oka
 • Calacatta Kwars Daş Klassik Calacatta Reňk 1220

  Calacatta Kwars Daş Klassik Calacatta Reňk 1220

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Calacatta kwars plita modeli 1220. Ak fonda gara damarlary bolan üst, has möhümi gatylyk - Mohs gatylygy 7.0, gaty gaty we çydamly, stoluň üstünde, taýaklarda, ...
  Koprak oka
 • Klassiki kwars daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi

  Klassiki kwars daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Klassiki kwars plita modeli “Sparkle”. Surfaceerüsti ýalpyldawuk galaktikany halaýar, has möhümi gatylyk- Mohs gatylygy 7.0, gaty gaty we çydamly, stoluň üstünde, taýaklarda, ussahanalarda we ...
  Koprak oka
 • Calacatta Kwars Daş Aç-açan Calacatta 6069R

  Calacatta Kwars Daş Aç-açan Calacatta 6069R

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Calacatta kwars plita modeli 6069R. surfaceerüsti has açyk we aç-açan, iň möhümi gatylyk- Mohs gatylygy 7.0, gaty gaty we çydamly, stoluň üstünde, taýaklarda, ussahanalarda ...
  Koprak oka
 • Içerki dizaýnyňyz üçin näme üçin kwars saýlamaly?

  Içerki dizaýnyňyz üçin näme üçin kwars saýlamaly?

  Içerki asma materiallar hökmünde ulanylýan kwars nusgalarynda ak, bitaraplygy sebäpli hemişe iň meşhur reňk bolup durýar we hiç wagt modadan çykmaýar Kwars daşy ýaly aýratynlyklara eýe: suw geçirmeýän, çyzylmaga çydamly, antibakterial häsiýetler, kwars iýmitleri bilen howpsuz aragatnaşyk pes derejeli ...
  Koprak oka
 • Aşhana önümleri - Size laýyklaryny nädip saýlamaly?

  Aşhana önümleri - Size laýyklaryny nädip saýlamaly?

  Aşhana skameýkasy öýüňizde iň köp işleýän ýerleriň biri bolar, şonuň üçin berk oturgyç materialyny saýlanyňyzda güýç, çydamlylyk we tehniki hyzmat talaplary esasy faktorlardyr, her bir pikir býudjetiňizi we ýaşaýyş durmuşyňyzy göz öňünde tutmalydyr.Dürli görnüşler bar ...
  Koprak oka
 • Süzülen daş näme we artykmaçlyklary?

  Süzülen daş näme we artykmaçlyklary?

  Süzülen daş, tebigy minerallardan ýasalan in engineenerli material bolup, berk we gözenek däl ýer döretmek üçin ýokary basyş we ýylylyk bilen bilelikde basylýar.Tebigy materiallardan ýasalanlygy sebäpli, süzülen daş köplenç toplum üçin durnukly we ekologiýa taýdan arassa saýlaw hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • In Engineenerli kwars-oňat taraplary we bilmeli zatlary.

  In Engineenerli kwars-oňat taraplary we bilmeli zatlary.

  Öýdäki adaty mermerden we granitden ýadadyňyzmy?Köne we adaty daşlardan daşlaşyp, täze we moda bir zat gözleýän bolsaňyz, in engineenerli kwarslara göz aýlaň.In Engineenerli kwars häzirki zaman daş materialy, zawod öndüriji ...
  Koprak oka
 • “Calacatta Kwars” daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi 5002

  “Calacatta Kwars” daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi 5002

  Ölçegi: 3200x1600 / 1800mm (126 "x63" / 70 ") Galyňlygy: 15/18/20/30mm Calacatta kwars plita modeli 5002. Çal damarlaryň üstü, has möhümi - kwarsyň Mohs 7.0 gatylygy bar. , gaty gaty we çydamly, ver ...
  Koprak oka
 • Calacatta Kwars Daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi 3041

  Calacatta Kwars Daş plita Hytaýyň iň uly öndürijisi 3041

  Ölçegi: 3200x1600 / 1800mm (126 "x63" / 70 ") Galyňlygy: 15/18/20/30mm Calacatta kwars plita modeli 3041. Çal we gara damarlary bolan üst, has möhümi - kwarsyň Mohs gatylygy bar. 7.0-den, gaty we du ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8