Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Biz kim?

Soňky ýyllarda bu topar ylmy gözleglere maýa goýumlaryny artdyrdy we plita öndürmek we ýokary derejeli akylly enjamlary, tehnologiýa we beýleki taraplary çuňňur gaýtadan işlemek pudagynda öňegidişlik gazandy, esasanam täze akylly plita önümçilik liniýasy diňe bir zähmeti azaltmaýar , kwars daş plita görkezijileriniň önümçiligi içerki we daşary ýurt meňzeş önümlerden has ýokarydyr. 2018-nji ýyla çenli bu pudakda uly täsir galdyran we oýlap tapyş üçin 17 oýlap tapyş patenti, 23 peýdaly model patenti we 32 daşky patent aldyk.

"ŞANGHAI HORIZON MATERIALS CO., Ltd" we Şanhaý we material Co., ltd.bilen baglanyşykly.kwars daş önümlerini öndürmekde, gözlemekde we ösdürmekde on ýyldan gowrak tejribesi bolan giňişleýin topar kärhanasy.Kompaniýanyň esasy işi häzirki wagtda gözleg we işläp taýýarlamak, kwars daş plastinkasyny öndürmek we satmak; gözleg we işläp düzmek, çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak; Kwars daşy ýokary derejeli gaýtadan işleýän enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek.Önümler 60-dan gowrak ýurt we sebit üçin gowy satylýar we CE NSF ISO9001 ISO14001-den geçdi. Häzirki wagtda bu topar üç önümçilik bazasynyň içerki, eksport we akylly önümçiligine eýe, ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak.

Näme edýäris?

kwars daş önümlerini öndürmekde, gözlemekde we ösdürmekde on ýyldan gowrak tejribesi bolan giňişleýin topar kärhanasy.Kompaniýanyň esasy işi häzirki wagtda gözleg we işläp taýýarlamak, kwars daş plastinkasyny öndürmek we satmak; gözleg we işläp düzmek, çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak; Kwars daşy ýokary derejeli gaýtadan işleýän enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek.Önümler 60-dan gowrak ýurt we sebit üçin gowy satylýar we CE NSF ISO9001 ISO14001-den geçdi. Häzirki wagtda bu topar üç önümçilik bazasynyň içerki, eksport we akylly önümçiligine eýe, ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak.

Näme üçin bizi saýlamaly?

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we reňkler bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

2006-njy ýyldan bäri Linyi Şangdong welaýatynda zawodymyz döredildi we kwars daş plita, emeli daş, terrazzo we täze gurluşyk materiallary (howply himiki maddalary hasaba almazdan) gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.15 ýyl

Zawodymyz, müşderilerimiziň çalt eltilmegini üpjün etmek üçin 2000 töweregi işgäri we 100-den gowrak önümçilik liniýasy bilen 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär.Mundan başga-da, “Horizon” topary has ýokary netijeliligi, has ýokary hilli we akylly, daşky gurşawy goramak üçin MES ulgamy dolandyryşy bilen öz awtomatiki akylly kwars plita önümçilik enjamlaryny öndürýär.

Häzirki wagtda ýylda 20 million inedördül metrden gowrak önüm öndürip bileris.

Hil hemmeler üçin iň möhüm mesele we müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin gaplamazdan ozal önümlerimiz 100% barlanýar.

Tehnologiýa, önümçilik we synag

2006-njy ýyldan bäri Linyi Şangdong welaýatynda zawodymyz döredildi we kwars daş plita, emeli daş, terrazzo we täze gurluşyk materiallary (howply himiki maddalary hasaba almazdan) gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.15 ýyllap. 50-den gowrak tehniki inersener, 5 tehnik lider we 6 ýaş in engineener bilen professional reňk laboratoriýasyny döretdik we 1000-den gowrak reňk ösdürdik.Bazaryň moda bolmagy üçin her ýyl täze dizaýnlar çykýar.Reňklerden başga-da, galyňlygy, çyzuwlary, suwuň siňdirilmegi, ýangyn saklaýjy we deformasiýa ýaly kwars daş önüminiň hili üçin doly synag desgalaryny hödürleýäris.

Korporatiw medeniýet

Jemgyýetçilik kanagatlylygy, müşderiniň göwnünden turmak, işgärleriň kanagatlanmagy, ýokary hilli önümler, ajaýyp öndürijilik, ajaýyp işgärler we esasy bäsdeşlik ukyby bilen birinji derejeli daş kärhanasyny guruň.

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp eserleri!

Serginiň güýji