“SHANGHAI HORIZON MATERIALS CO., Ltd”, kwars daş önümlerini öndürmekde, gözlemekde we ösdürmekde on ýyldan gowrak tejribesi bolan öz öndürijisi bar.Kompaniýanyň esasy işi häzirki wagtda gözleg we işläp taýýarlamak, kwars daş plastinkasyny öndürmek we satmak; gözleg we işläp düzmek, çuňňur gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we satmak; Kwars daşy ýokary derejeli gaýtadan işleýän enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek.Önümler 60-dan gowrak ýurt we sebit üçin gowy satylýar we CE NSF ISO9001 ISO14001-den geçdi. Häzirki wagtda bu topar üç önümçilik bazasynyň içerki, eksport we akylly önümçiligine eýe, ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metrden gowrak.

Soňky ýyllarda ylmy gözleglere maýa goýumlaryny artdyrdy we plita öndürmekde we ýokary derejeli akylly enjamlary, tehnologiýany we beýleki taraplary çuňňur gaýtadan işlemekde üstünlik gazandy, esasanam täze akylly plita önümçilik liniýasy diňe bir zähmeti azaltmaýar, kwars daş plita görkezijileriniň önümçiligi içerki we daşary ýurt meňzeş önümlerden has ýokarydyr. 2018-nji ýyla çenli kompaniýamyz bu pudakda uly täsir galdyran we oýlap tapyş üçin 17 oýlap tapyş patentini, 23 peýdaly model patentini we 32 daşky patent aldy.