Gowy bölüm

 • Uly göwrümli 1800 * 3200mm ES1007 bilen meşhur kofe kwars daş plita önümçiligi

  Uly göwrümli 1800 * 3200mm ES1007 bilen meşhur kofe kwars daş plita önümçiligi

  Aşhana bagtyň jennetidir.Islendik nahary bişirip bileris.Aşhana taýagy gündelik ulanmak üçin iň möhüm element bolsa-da.Müşderilerimize iň meşhur reňk we sagdyn kwars iş usulyny hödürleýäris.

 • Dürli galyňlygy 15mm, 20mm, 30mm ES1004 bolan meşhur çal kwars daş plita

  Dürli galyňlygy 15mm, 20mm, 30mm ES1004 bolan meşhur çal kwars daş plita

  Müşderilerimizi dürli reňkler bilen kanagatlandyrmak üçin iň gowy satyjylarymyzyň biri bolan inçe bölejikli arassa çal reňk ES1004-i maslahat berýäris.Surfaceer ýüzüne degeniňizde has amatly we tekiz bolar.Aşhana dükany üçin saýlanylýan meşhur reňk.15mm, 18mm, 20mm, 30mm ýaly saýlamalar üçin dürli galyňlyk bar.

 • HF-4001 arassa ak kwat daş plita öndürmek

  HF-4001 arassa ak kwat daş plita öndürmek

  Bu adaty ýalpyldawuk kwars daşy we aşhanamyzyň aşagynda uly ulanylýar.Bu bäsdeşlik kwars daş seridir we adamlar hem ony gaty gowy görýärler. Bizde arassa ak kwars daşy, çal kwars daşy, goýy kwars daşy we ş.m. ýaly baý kwars daş reňkleri bar. Adatça 15mm, 18mm, 20mm we 30mm kwars daş plitalary bilen üpjün edýäris.

  Şeýle hem, OEM kwars daş plitalaryny, ODM kwars daş plitalaryny edip bileris.Islendik sorag üçin mähirli garşylaýarys.

 • Gyzgyn satuw artifisial ak kwars daş plitalary HF-1610

  Gyzgyn satuw artifisial ak kwars daş plitalary HF-1610

  Bu adaty ýalpyldawuk kwars daşy we aşhanamyzyň aşagynda uly ulanylýar.Bu bäsdeşlik kwars daş seridir we adamlar hem ony gaty gowy görýärler. Bizde arassa ak kwars daşy, çal kwars daşy, goýy kwars daşy we ş.m. ýaly baý kwars daş reňkleri bar. Adatça 15mm, 18mm, 20mm we 30mm kwars daş plitalary bilen üpjün edýäris.

  Şeýle hem, OEM kwars daş plitalaryny, ODM kwars daş plitalaryny edip bileris.Islendik sorag üçin mähirli garşylaýarys.