Uly göwrümli 1800 * 3200mm ES1007 bilen meşhur kofe kwars daş plita önümçiligi

Gysga düşündiriş:

Aşhana bagtyň jennetidir.Islendik nahary bişirip bileris.Aşhana taýagy gündelik ulanmak üçin iň möhüm element bolsa-da.Müşderilerimize iň meşhur reňk we sagdyn kwars iş usulyny hödürleýäris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aşhana bagtyň jennetidir.Islendik nahary bişirip bileris.Aşhana taýagy gündelik ulanmak üçin iň möhüm element bolsa-da.Müşderilerimize iň meşhur reňk we sagdyn kwars iş usulyny hödürleýäris.Iň gowy satyjylarymyzyň biri bolan inçe bölejikli arassa kofe reňki bolan ES1007-i maslahat berýäris.3000 * 1400mm, 3200 * 1600mm we 3200 * 1800mm ýaly dürli ululykdaky bu reňke uly isleg bildirildi.

Önümiň beýany:

Arkalpyldawuk kwars daşy

Haryt ady Arkalpyldawuk kwars daşy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Mermer görnüşi, arassa reňk, mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da matadan ýasalan
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

1.Elegant görnüşi ---- kwars daş seriýaly önümler reňkine, owadan görnüşine, däne tekizligine baý, müşderiler hemişe iň kanagatlanarly birini saýlap bilerler.
2. Zäherli däl daşky gurşawy goramak --- ýokary hilli çig malyň saýlanylmagyna berk gözegçilik edýäris we önümler NSF tarapyndan ykrar edildi.Iýmit, howpsuz we zäherli däl göni aragatnaşykda bolup biler.
3. Hapalanmaga çydamly we arassalanmak aňsat --- Plastinka ýakyn gurluşy bilen täze, ýagty, mikroporly, pes suw siňdiriş derejesi we güýçli hapalanmaga garşy uzak şöhle saçyp biler.
4.Korroziýa çydamly --- qualityokary hilli kwars daşy mermer ýa-da granit tozy bilen örtülenok, kislotaly maddalar bilen himiki täsir etmeýär we poslama ýokary çydamly.

Tehniki maglumatlar:

Haryt Netije
Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
Sykyş güýji ≥210MPa
Mohs gatylygy 7 Mohs
Gaýtalama moduly 62MPa
Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
Fleksural güýç ≥70MPa
Oda reaksiýa A1
Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:


  • Öňki:
  • Indiki: