Üstünlik

Tehnologiýa, önümçilik we synag

2006-njy ýyldan bäri toparymyz Linyi Şangdong welaýatynda döredildi we kwars daş plita, emeli daş, terrazzo we täze gurluşyk materiallary (howply himiki maddalary hasaba almazdan) gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.15 ýyllap. 50-den gowrak tehniki inersener, 5 tehnologiýa ýolbaşçysy we 6 ýaş in engineener bilen professional reňk laboratoriýasyny döretdik we 1000-den gowrak reňk ösdürdik.Bazaryň moda bolmagy üçin her ýyl täze dizaýnlar çykýar.Reňklerden başga-da, galyňlygy, çyzgylary, suwuň siňdirilmegi, ýangyn saklaýjy we deformasiýa ýaly kwars daş önüminiň hili üçin doly synag desgalaryny hödürleýäris.

13ee72a44020cb15cc2c3d80e056939
f93197a179bd1cd20fa516116777159

Korporatiw medeniýet

Vision missiýasy

Jemgyýetimizi kanagatlandyrmak, müşderini kanagatlandyrmak, işgärleri kanagatlandyrmak, ýokary hilli önümler, ajaýyp öndürijilik, ajaýyp işgärler we esasy bäsdeşlik ukyby bilen toparymyzy birinji derejeli daş kärhanasyna guruň.

Esasy bahasy

Greenaşyl daşky gurşawy goramak, üznüksiz täzelik Adamlara gönükdirilen dolandyryş we ylmy ösüş

Telekeçilik ruhy

Tebigatdan gözbaş alýan ugh ussatlygyň ajaýyplygy

07