Aýna bölekleri bilen ýalpyldawuk daş

  • Uly plitalar Aşhana ussahanalary üçin emeli daş Kwars daşy HF-PQ1419 1200

    Uly plitalar Aşhana ussahanalary üçin emeli daş Kwars daşy HF-PQ1419 1200

    Bu adaty ýalpyldawuk kwars daşy we aşhanamyzyň aşagynda uly ulanylýar.Bu bäsdeşlik kwars daş seridir we adamlar hem ony gaty gowy görýärler. Bizde arassa ak kwars daşy, çal kwars daşy, goýy kwars daşy we ş.m. ýaly baý kwars daş reňkleri bar. Adatça 15mm, 18mm, 20mm we 30mm kwars daş plitalary bilen üpjün edýäris.

    Şeýle hem, OEM kwars daş plitalaryny, ODM kwars daş plitalaryny edip bileris.Islendik sorag üçin mähirli garşylaýarys.