Çal kwars Jumbo plitasy 3200x1600mm (126 "x63") Hytaý zawodynyň iň arzan bahasy

Gysga düşündiriş:

Çal kwars plitasy, ýyldyrym, aýna bölekleri bilen çal reňkli nusgawy dizaýn.Aşhananyň üstünde ýasalan, gaty arzan bahasy sebäpli gowy saýlaw.Onuň ýokary ýetişen we ygtybarly hili, bu aşhananyň aşhanasynda hemişelik diýen ýaly dowam edip biljekdigini aňladýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çal kwars plitasy, ýyldyrym, aýna bölekleri bilen çal reňkli nusgawy dizaýn.Aşhananyň üstünde ýasalan, gaty arzan bahasy sebäpli gowy saýlaw.Onuň ýokary ýetişen we ygtybarly hili, bu aşhananyň aşhanasynda hemişelik diýen ýaly dowam edip biljekdigini aňladýar.

Granitiň daşky görnüşini we aýratynlyklaryny gowy görýän, ýöne bu wariantyň gysga ýykylmagy barada alada edýän bolsaňyz, kwars daşlaryny we emeli kwars daşlaryny gowy görersiňiz.Granit zaýalanmaga ýykgyn edýär, sebäbi suwuklygy siňdirmek häsiýetini berýän gözenekli gurluşy sebäpli nahar ýaglaryndan we ýaglardan aňsatlyk bilen saklanyp bilýär.Granit, dyrmaşmaga meýilli ýumşak materialdyr.

 

Önümiň beýany:

Kwars Daş Seri

Haryt ady Çal kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

 1. 1. kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş wakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriliş tizligi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Çal Kwars Jumbo Slab-2

 • Öňki:
 • Indiki: