Ak emeli kwars iň köp satylýan reňkler Täze meşhur dizaýn Kwars Jade seriýasy

Gysga düşündiriş:

1124M modeli owadan kwars plitasy, kwars aralygymyza ajaýyp täze goşundy. Tebigy graniti meňzeýän damarlary bolan gara fon bar.Bu biziň täze dizaýn işimiz we ajaýyp aşhana ýüzlerini gözleýän müşderiler tarapyndan mähirli söýülýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

1124M modeli owadan kwars plitasy, kwars aralygymyza ajaýyp täze goşundy.Tebigy graniti meňzeýän damarlary bolan gara fon bar.Bu biziň täze dizaýn işimiz we ajaýyp aşhana ýüzlerini gözleýän müşderiler tarapyndan mähirli söýülýär.

Calacatta Ak kwars plitalary, arassa aklary we bedenine damar urmagy.Residentialaşaýyş we söwda şertlerinde aşhanada, hajathana biderek depelerinde, arka plýusynda, duşlarda we pollarda şowhunly kwars hasaplaýyş nokatlaryny we şarlawuk adalaryny döretmek üçin ajaýyp, bu ajaýyp bitarap kwars sizi ruhdan düşürmez.2 CM we 3 CM plitalarda we taýýar önümlerde bar, bu çydamly we tehniki hyzmat etmezden kwarsda kaşaň mermer görnüşini alyň.15 ýyldan gowrak tejribe bilen, müşderilere gowy reňkli hyzmat edýäris

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

 1. 1. kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş wakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriliş tizligi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Ak emeli kwars -2
Ak emeli kwars -3

 • Öňki:
 • Indiki: