Iň uly Hytaý 1800 * 3200mm MS1200 ululygyndaky monohrom kwars daşyny öndürýär

Gysga düşündiriş:

Bazaryň dürli talaplaryny göz öňünde tutup, elmydama dürli dizaýnlary we müşderileri gaty ösdürmäge synanyşýarys.Bu model MS1200 monohrom kwars daş plita bolup, tygşytly taslamalar üçin gowy saýlama hasaplanýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Bazaryň dürli talaplaryny göz öňünde tutup, elmydama dürli dizaýnlary we müşderileri gaty ösdürmäge synanyşýarys.Bu model MS1200 monohrom kwars daş plita bolup, tygşytly taslamalar üçin gowy saýlama hasaplanýar.Hil we reňk barlamak üçin haýsydyr bir haýyş bar bolsa, mähirli garşylanýar.Gowy hilli gözegçilik ulgamyny we önümçilik ulgamyny döretdik.

Önümiň beýany:

Arkalpyldawuk kwars daşy

Haryt ady Arkalpyldawuk kwars daşy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Mermer görnüşi, arassa reňk, mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da matadan ýasalan
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

1.Elegant görnüşi ---- kwars daş seriýaly önümler reňkine, owadan görnüşine, däne tekizligine baý, müşderiler hemişe iň kanagatlanarly birini saýlap bilerler.
2. Zäherli däl daşky gurşawy goramak --- ýokary hilli çig malyň saýlanylmagyna berk gözegçilik edýäris we önümler NSF tarapyndan ykrar edildi.Iýmit, howpsuz we zäherli däl göni aragatnaşykda bolup biler.
3. Hapalanmaga çydamly we arassalanmak aňsat --- Plastinka ýakyn gurluşy bilen täze, ýagty, mikroporly, pes suw siňdiriş derejesi we güýçli hapalanmaga garşy uzak şöhle saçyp biler.
4.Korroziýa çydamly --- qualityokary hilli kwars daşy mermer ýa-da granit tozy bilen örtülenok, kislotaly maddalar bilen himiki täsir etmeýär we poslama ýokary çydamly.

Tehniki maglumatlar:

Haryt Netije
Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
Sykyş güýji ≥210MPa
Mohs gatylygy 7 Mohs
Gaýtalama moduly 62MPa
Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
Fleksural güýç ≥70MPa
Oda reaksiýa A1
Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:


  • Öňki:
  • Indiki: