Kwars jade seriýasy

 • Täze ineredenerli kwars daşy kwars jade, adam tarapyndan döredilen meşhur owadan hasaplaýyş ýerleri

  Täze ineredenerli kwars daşy kwars jade, adam tarapyndan döredilen meşhur owadan hasaplaýyş ýerleri

  Köp reňkli emeli kwars plita, Kwars Jade seriýasy, LY-106 modeli.Tebigy kwars we jade, ýokary hilli rezin we pigment bilen ýasalan.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 15/18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.

 • Aşhana taýaklary üçin gara aýna kwars plitasy

  Aşhana taýaklary üçin gara aýna kwars plitasy

  Gara aýna kwars plita, emeli daş, ululygy 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 ").Çuň gara reňk, aýna bölekleri, aşhananyň üstü üçin nusgawy dizaýn.Jaýlanan we gözenekli däl, suw we tegmile çydamly, reňki üýtgemeýän, hemişelik diýen ýaly dowam edip biler.Hytaý zawody lomaý, 15/18/20/30mm galyňlygy bar, arzan bahadan.

 • Parlak reňkli we ululygy 3200 * 1800mm bolan täze dizaýn kwars jade plitasy

  Parlak reňkli we ululygy 3200 * 1800mm bolan täze dizaýn kwars jade plitasy

  Kwars jade, zawodymyz tarapyndan özbaşdak magdanlar bilen öndürilen jade.Pekin uniwersitetiniň milli gymmat bahaly baha beriş instituty tarapyndan tassyklandy.

 • Uly plita kwars jade daş Hytaý öndürýär

  Uly plita kwars jade daş Hytaý öndürýär

  Kwars jade plita jemi hökmünde kwars jade bilen ýasalýar, düýp manysy, adaty kwars daş plastinkasynyň berkliginden başga-da, plastinka reňkinde, eşik garşylygy, gatylygy, hapalanmaga garşy ukyplylygy we ýokary hilli şaý-sepleri ulanmakdyr. beýleki taraplary hem güýçlendirildi.Özboluşly reňk gurluşy plastinkany has aýdyňlaşdyrýar, şeýle hem gymmat bahaly daşyň asyl reňkiniň iň ýokary derejesi bolan himiki boýaglary öz içine almaýar.

 • Qualityokary hilli emeli kwars jade plita HF-Y616

  Qualityokary hilli emeli kwars jade plita HF-Y616

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Uly göwrümli LY-009 lomaý kwars jade

  Uly göwrümli LY-009 lomaý kwars jade

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Kwars Jade daş plita 20mm 1407

  Kwars Jade daş plita 20mm 1407

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Gyzgyn satuw kwars jade daşlary, kwars daş plitalary, kwars bar HF-Y605

  Gyzgyn satuw kwars jade daşlary, kwars daş plitalary, kwars bar HF-Y605

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Gyzgyn satuw kwars Jade LY-004

  Gyzgyn satuw kwars Jade LY-004

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Jade White Kwars daş iş stoly üçin kiçijik plitalar LAN-YQ2801

  Jade White Kwars daş iş stoly üçin kiçijik plitalar LAN-YQ2801

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Mermer Jade Stone Bençtop HF-Y707

  Mermer Jade Stone Bençtop HF-Y707

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.

 • Iş stoly, LY-936 skameykasy üçin garyşyk reňkli kwars jade

  Iş stoly, LY-936 skameykasy üçin garyşyk reňkli kwars jade

  Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.
  Bu ýokary derejeli kwars daş seri boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelendir.
  Kwars jade daş plita we dürli reňkli, galyňlygy bolan ýöriteleşdirilen kwars daş plitasy baradaky islendik soragy mähirli garşylaň.