Professional üpjün ediji kwars daşynyň galyňlygy 18mm, 20mm, 30mm HF-1619

Gysga düşündiriş:

Klassiki kwars daşlarynyň käbirini maslahat beresim gelýär we köp mukdarda kwars daş plitalary boldy.Bularyň hemmesi ýokary hilli we bäsdeşlik bahalary bilen emeli mermer plita.
Kwars daşy bar bolsa, mähirli garşylanýar.Dürli galyňlygy 1,5 sm, 1.8 sm, 2 sm we 3CM ýalpyldawuk kwars daşlaryny we ululygy 3200 * 1600mm edip bileris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Klassiki kwars daşy

Haryt ady Klassiki kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Mermer görnüşi, arassa reňk, mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da matadan ýasalan,
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Kwars daşynyň artykmaçlyklary:

1. negativearamaz basyş wakuumyndan soň, plastinkadan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly ýokary ýygylykdaky yrgyldy galyplary, ýyladyş bejergisi we beýleki önümçilik usullary. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.
2. Hapalanmaga çydamly we arassalanmak aňsat --- Plastinka ýakyn gurluşy bilen täze ýaly ýagty, mikroply, pes suw siňdiriş derejesi we güýçli hapalanma garşy saklap biler.
3. Poslama çydamly --- qualityokary hilli kwars daşy mermer ýa-da granit tozy bilen doplanmaýar, kislotaly maddalar bilen himiki täsir etmeýär we poslama ýokary çydamly.
4. hardokary gatylyk --- Tabagyň üstki gatylygy Mohs gatylygy 7-e ýetýär, göwherden soň ikinji ýerde durýar.

Tehniki maglumatlar:

Haryt

Netije

Suwuň siňdirilmegi

≤0.03%

Sykyş güýji

≥210MPa

Mohs gatylygy

7 Mohs

Gaýtalama moduly

62MPa

Abraziw garşylyk

58-63 (Indeks)

Fleksural güýç

≥70MPa

Oda reaksiýa

A1

Sürtülme koeffisiýenti

0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)

doňdurma welosiped sürmek

≤1.45 x 10-5 / in / ° C.

çyzykly ýylylyk giňelme koeffisiýenti

≤5.0 × 10-5m / m ℃

Himiki maddalara garşylyk

Täsir etmedi

Mikroblara garşy işjeňlik

0 synp

Önümiň jikme-jigi:


  • Öňki:
  • Indiki: