Önümler

 • Horizon emeli daşy —— Çal Calacatta 6871

  Horizon emeli daşy —— Çal Calacatta 6871

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Horizon ineredenerli daş —— Carrara 6083

  Horizon ineredenerli daş —— Carrara 6083

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Horizon emeli daş —— Panda White Calacatta 6051

  Horizon emeli daş —— Panda White Calacatta 6051

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Horizon ineredenerli daş —— Gara Calacatta 3014

  Horizon ineredenerli daş —— Gara Calacatta 3014

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Täze altyn dänesi bolan Calacatta Kwars daşy Hytaýda emeli mermer 6102

  Täze altyn dänesi bolan Calacatta Kwars daşy Hytaýda emeli mermer 6102

  Inçe altyn damarly ak emeli kwars plita.Model belgisi “Horizon Group” -dan 6102.Bu önümler tebigy kwarsdan, ýokary hilli rezinden we pigmentden ýasalýar.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 15/18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.

 • Ak uzyn damarly täze çal, Hytaýda emeli mermer 6823 öndürilen Calacatta Kwars daşy

  Ak uzyn damarly täze çal, Hytaýda emeli mermer 6823 öndürilen Calacatta Kwars daşy

  Çal reňkli emeli kwars plitasy ak uzyndamar.Dürligiňdamarsitertipsizwe tutuş plitanyň üstünden.Model belgisi6823Horizon toparyndan.Pönümiň ululygy 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”), galyňlygy 15/18/20/30mm we özleşdirilip bilnerbyaýratyn isleg. Önüm 90% -den gowrak kwars bilen sintetikdirgum tozy, rezin we beýleki yz elementleri.Onuň artykmaçlyklary ýokary gatylyk, ýeterlik derejede gaty we durnukly reňk stili. Häzirki wagtda öý bezeginde giňden ulanylýarn.

 • Hytaýda öndürilen täze ak altyn Calacatta kwars daşy 1101

  Hytaýda öndürilen täze ak altyn Calacatta kwars daşy 1101

  Altyn damar bilen ak emeli kwars plita.“Calacatta” -yň şol bir görnüşi bilen deňeşdirilende, bu önümleriň gurluşy has dykyz.Model belgisi “Horizon Group” -dan 1101.Bu önümler tebigy kwarsdan, ýokary hilli rezinden we pigmentden ýasalýar.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 15/18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.

 • Çal reňkli däne bilen täze ak Calacatta Kwars Daş Hytaýda emeli mermer 1025

  Çal reňkli däne bilen täze ak Calacatta Kwars Daş Hytaýda emeli mermer 1025

  Çal damar bilen ak emeli kwars plitasy.Dürli giň damarlar biri-birine bagly we tertipsiz.Şeýle hem önümlerde “Cararra” makulýasiýa bezegi bar. Model belgisi “Horizon Group” -dan 1025.Bu önümler tebigy kwars, ýokary hilli rezin we pigment görnüşinde öndürilýär.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 15/18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.

 • Ak uzyn damar Calacatta Kwars daş güýçli we agyr daş 6018

  Ak uzyn damar Calacatta Kwars daş güýçli we agyr daş 6018

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Uzyn damar emeli daş mermer görnüşli ak kwars daş plitalary 4097

  Uzyn damar emeli daş mermer görnüşli ak kwars daş plitalary 4097

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Hytaýda öndürilen damar emeli daşly ak kwars daş plitalary 6016

  Hytaýda öndürilen damar emeli daşly ak kwars daş plitalary 6016

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.

 • Uzyn gara damar emeli daşly ak kwars daş plitalary 6024

  Uzyn gara damar emeli daşly ak kwars daş plitalary 6024

  “Horizon Stone”, häzirki zaman gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji bolup, onuň pudagy kwars daşyny we enjamlary gözlemek we ösdürmek, kwars daş önümçiligi, kwars daş önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki ugurlary öz içine alýar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.