Jaýlanan ineredenerli karrara emeli mermer kwars daş plita C15

Gysga düşündiriş:

Carrara kwars daşy hem meşhur kwars daş seriýalarynyň bir görnüşidir.Şeýle hem aşhana skameýkasy, diwar bezegi, nahar saçagy, oturgyçlar we pol we ş.m. üçin giňden ulanylýar. Ak karra kwars plitasy, çal carrara kwars daş plita we beýleki reňkler üçin ýüzlerçe reňk bar.18mm, 2 sm, 3 sm kwars daş plitalary we ululygy 3200 * 1600mm , 3200 * 1800mm we ş.m. ýaly uly kwars daş plitalaryny öndürip bileris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Klassiki kwars daşy

Haryt ady Carrara Kwars Daş Seri
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

biz kwars daş artykmaçlyklary:

1. çig mal hökmünde ýurduň ýokary hilli kwars çägelerinden, kwars daşyny saýlamak, subutnamalaryň gelip çykyşyndan önümiň hiliniň yzarlanyşyna bagly bolup biler.
2.Kwars daş plastinkasynyň hiliniň ygtybarlydygyny üpjün etmek üçin çeşmeden hil barlagynyň we barlagynyň iň ýokary içki gatlaklaryndan soň.

Tehniki maglumatlar:

Haryt Netije
Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
Sykyş güýji ≥210MPa
Mohs gatylygy 7 Mohs
Gaýtalama moduly 62MPa
Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
Fleksural güýç ≥70MPa
Oda reaksiýa A1
Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:


  • Öňki:
  • Indiki: