Okean gök reňkli daş, Hytaýda öndürilen QJ-M023

Gysga düşündiriş:

Iki dürli bluzy garyşdyrmak arkaly täze jade plita emele gelýär.Önümiň öndürijiligi tolkun deňzine meňzeýär.Model belgisi, Horizon toparyndan QJ-M023.Dürli giň damarlar tertipsiz we tutuş plita boýunça.Önümiň ululygy 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”), galyňlygy 15/18/20/30mm we aýratyn isleg boýunça düzülip bilner.Bu material ýokary aşaga garşylygy bar.Bu material mermerden, hek daşyndan, agatdan, şiferden we ş.m. has aňsat çyzylýar. Bu material kislotalara az duýgur.Limon ýa-da pomidor ýaly kislotaly suwuklyklara duçar bolanda, kislota bilen poslamaz ýa-da üstündäki ýagtylygyny ýitirmez.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Iki dürli bluzy garyşdyrmak arkaly täze jade plita emele gelýär.Önümiň öndürijiligi tolkun deňzine meňzeýär.Model belgisi, Horizon toparyndan QJ-M023.Dürli giň damarlar tertipsiz we tutuş plita boýunça.Önümiň ululygy 3200x1600 / 1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 15/18/20/30mm we ýörite isleg boýunça düzülip bilner. Bu material könelişme garşylygy ýokary. Bu material mermerden, hek daşyndan has aňsat çyzylýar, agat, şifer we ş.m. Bu material kislotalara iň az duýgur. Limon ýa-da pomidor ýaly kislotaly suwuklyklara duçar bolanda, kislotalar poslamaz ýa-da üstündäki ýagtylygyny ýitirmez.

Kwarsyň radiasiýasy mermerden we beýleki önümlerden pesdir, güýji we gatylygy hem ajaýyp.Emeli sinteziň sebäbi sebäpli önümiň reňki açyk we dürli-dürli bolup, köp reňkli garyşyk üçin ulanylyp bilner.Horizon gaty ajaýyp gorag gatlagy tehnologiýasyna eýedir, şonuň üçin könelmegine we hapalanmagyna garşylygy beýleki şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr.Surfaceer daş-töweregi şöhlelendirýän we tekiz, daşky gurşawy ýola goýmaga amatly.Häzirki wagtda bu önüm aşhana dükanlarynda, platforma, hammam diwary, hammam şkaflary we ş.m. giňden ulanylýar. Bu önümiň açyk reňki sebäpli sarp edijileriň köpüsi önümi fonda ulanmak isleýär.Daşky gurşawy öndürijiligi beýleki şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr.

“Horizon Stone” häzirki zaman fiziki gurluşyk materiallaryny giňişleýin üpjün ediji.Esasy işi R&D, kwars daş plitalaryny öndürmek we satmak;Çuňňur gaýtadan işlenen önümleriň satuwy;Gözleg we ýokary derejeli kwars gaýtadan işleýän enjamlary öndürmek.Kwars önümçiliginde we gözleg işlerinde 15 ýyldan gowrak tejribe bilen.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we korporatiw abraýy bütin dünýäde giňden tanalýar.

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Horizon Kwars daş artykmaçlyklary:

 1. 1.Horizon kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş vakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Okean Mawy Jade Daş, gök gök damar bilen Hytaýda öndürilen QJ-M023-3
Okean gök reňkli daş, gök gök damar bilen Hytaýda öndürildi QJ-M023-2
Okean gök reňkli daş, Hytaýda öndürilen QJ-M023-1

 • Öňki:
 • Indiki: