Qualityokary hilli hakyky kwars plitasy, tegmile garşy zawod lomaý M2050

Gysga düşündiriş:

Hakyky kwars plitasy, M2050 modeli, ýokary hilli kwars jade seriýasy.Rezin we reňkli 93% tebigy kwarsdan ýasalan.Premium hili, tegmile garşy, çyzmaga garşy.Mermerden ýa-da granitden tapawutlylykda, gözenek däl we gizlin çatryklar ýok.Saklamak we arassalamak aňsat.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Hakyky kwars plitasy, M2050 modeli, ýokary hilli kwars jade seriýasy.Rezin we reňkli 93% tebigy kwarsdan ýasalan.Premium hili, tegmile garşy, çyzmaga garşy.Mermerden ýa-da granitden tapawutlylykda, gözenek däl we gizlin çatryklar ýok.Saklamak we arassalamak aňsat.

Calacatta Ak kwars plitalary, arassa aklary we bedenine damar urmagy.Residentialaşaýyş we söwda şertlerinde aşhanada, hajathana biderek depelerinde, arka plýusynda, duşlarda we pollarda şowhunly kwars hasaplaýyş nokatlaryny we şarlawuk adalaryny döretmek üçin ajaýyp, bu ajaýyp bitarap kwars sizi ruhdan düşürmez.2 CM we 3 CM plitalarda we taýýar önümlerde bar, bu çydamly we tehniki hyzmat etmezden kwarsda kaşaň mermer görnüşini alyň.Kwars plitasy granitden has kyn, şonuň üçin aşhana oturgyçlary, naharhana we ş.m. üçin ajaýyp materialdyr.

Biziň kompaniýamyz 2006-njy ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynda döredildi.Soňky ýyllarda dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna 3 zawod we 100-den gowrak önümçilik liniýasy bilen Hytaýda emeli kwars öndürijileriniň birine öwrüldi.Köp we tapawutly önümlerimizi hödürläp, müşderilerimiziň kanagatlanma derejesini optimizirlemäge çalyşýarys.

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Horizon Kwars daş artykmaçlyklary:

 1. 1.Horizon kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş vakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Qualityokary hilli hakyky M2050-2
Qualityokary hilli hakyky M2050-3

 • Öňki:
 • Indiki: