Calacatta seriýasy

 • Qualityokary hilli Calacatta Kwars plita kitabynyň gabat gelýän reňki 1009, Hytaý zawody lomaý emeli mermer

  Qualityokary hilli Calacatta Kwars plita kitabynyň gabat gelýän reňki 1009, Hytaý zawody lomaý emeli mermer

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Ak kalakatta emeli mermer, Calacatta 1009-a inçe damarlar bilen gabat gelýän kitap kitaby.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Önümiň beýany: Calacatta Kwars Daş Seri Önümiň ady Calacatta Kwars daş seri Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin ...
 • Täze ak kwars reňki “Super ak” Hytaýda iň uly zawodda öndürilen daş

  Täze ak kwars reňki “Super ak” Hytaýda iň uly zawodda öndürilen daş

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Super Ak, ak we inçe ýüzli 70-120 mesh kwars çägesinden ýasalan täze model.Biziň kwars 93% tebigy kwarsdan, ýokary hilli rezin we pigment, ýalpyldawuk ýer, Mohs 7.0, gaty we gözenekli däl, açyk we ýylmanak, arassalamak aňsat we wirusa garşy.Mermerden ýa-da granitden tapawutlylykda, kwars üstleriňizi her ýyl möhürlemegiň zerurlygy ýok, saklamak aňsat, size töleg tölemeli.Haryt ...
 • Vanna otagy ýa-da aşhana dükany üçin emeli mermer plitalar 6693

  Vanna otagy ýa-da aşhana dükany üçin emeli mermer plitalar 6693

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Biz professional kwars daş önümçiligi bolup, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ýüzlerçe gowrak kalakatta kwars daş seriýasyny ösdürdik.Saýlawlar üçin 18mm, 20mm we 30mm emeli kwars daşy bar.Reňkler barada aýdylanda bolsa, dürli nagyşlar bilen birleşdirilen ak calacatta kwars plita bolup biler.Islendik ýöriteleşdirilen kwars daş plitasyny kabul edýäris.Indi uly motor ýaly köp tarap üçin giňden ulanylýar ...
 • Hytaý önümçiligi —— Jade Stone Uly plita QJ-Y020

  Hytaý önümçiligi —— Jade Stone Uly plita QJ-Y020

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Kwars jade daşy adaty görnüşler bilen deňeşdirilende täze tendensiýa.Kvarts jade öz magdanlaryndan jemlenip ýasalýar we manysy ýokary hilli şaý-sepleri plita birleşdirmekdir.Bu ýokary derejeli kwars daş seriýasy boldy we adamlar nahar ýa-da nahar saçagy we ş.m. saýlanda, diňe “ulanmagy” göz öňünde tutman, eýsem owadan, moda we öýleri üçin gowy bezelen.Biz gyzgyn ...
 • Uly göwrümi 3200 * 1800mm bolan Hytaý Mermer Jade Stone Bençtop QJ-D003

  Uly göwrümi 3200 * 1800mm bolan Hytaý Mermer Jade Stone Bençtop QJ-D003

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Kvarts jade plitasy jemi hökmünde kwars jadeinden ýasalýar, manysy plitada ýokary hilli şaý-sepleri ulanmakdyr Adaty kwars daş plastinkasynyň berkligine goşmaça, plastinka reňkinde geýmäge garşylyk, gatylyk, hapalanmaga garşy ukyp we beýleki taraplar ep-esli güýçlendirildi.Özboluşly reňk gurluşy plastinkany has aýdyňlaşdyrýar, himiki boýaglary hem öz içine almaýar ...
 • Emeli mermer daş Carrara Kwars plitasy 3200x1800mm 6070

  Emeli mermer daş Carrara Kwars plitasy 3200x1800mm 6070

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Carrara kwars daşy hem meşhur kwars daş seriýalarynyň bir görnüşidir.Şeýle hem aşhana skameýkasy, diwar bezegi, nahar saçagy, oturgyçlar we pol we ş.m. üçin giňden ulanylýar. Ak karra kwars plitasy, çal carrara kwars daş plita we beýleki reňkler üçin ýüzlerçe reňk bar.18mm, 2 sm, 3 sm kwars daş plitalary we 3200 * 1600mm , 3200 * 1800 ululykdaky uly kwars daş plitalaryny öndürip bileris ...
 • 2CMM / 3CM we ululygy 3200 * 1600MM Model 0012 bilen Countertop üçin gyzgyn satuw Calacatta kwars daşy

  2CMM / 3CM we ululygy 3200 * 1600MM Model 0012 bilen Countertop üçin gyzgyn satuw Calacatta kwars daşy

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm 0012 modeliniň nagşy şuňa meňzeş tebigy daş çyzyklar bilen bezelendir.Aşhana otagyňyzda gurlansoň has ýokary derejeli we owadan görünýär.Kwars daşy, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin elmydama dürli reňkli dizaýnlar bilen bolýar.Her reňk ulanyjylara dürli tagam we bagt getirip biler.Önümiň beýany: Calacatta Kwars Daş Seri Önümiň ady Calacatta Kwars daş seri material Takmynan ...
 • Hytaý zawodynyň lomaý ak kalakatta emeli mermerden ýasalan kwars daşy 1102

  Hytaý zawodynyň lomaý ak kalakatta emeli mermerden ýasalan kwars daşy 1102

  Ölçegi: 3200 × 1600/1800mm (126 “x63 ″ / 70”) Galyňlygy: 15/18/20/30mm Ak kalakatta emeli mermer, 1102 modeli, açyk gara we inçe damarlary.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Ölçegiňizi hem düzüp bileris.Önümiň beýany: Calacatta Kwars Daş Seri Önümiň ady Calacatta Kwars daş seri Material Takmynan 93% ezilen kwart ...
 • Iň köp satylan in Engineenerli kwars daşy meşhur aşhana ýüzleri modeli 6017

  Iň köp satylan in Engineenerli kwars daşy meşhur aşhana ýüzleri modeli 6017

  Calacatta emeli mermer daş, inçe çal damarlary bolan 6017 model.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.Önümiň beýany: Calacatta Kwars Daş Seri Önümiň ady Calacatta Kwars daş seri Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler Col ...
 • Vanna otagy ýa-da aşhana üçin gara kalakatta 7063 üçin emeli daş plitalar

  Vanna otagy ýa-da aşhana üçin gara kalakatta 7063 üçin emeli daş plitalar

  Horizon Stone, professional kwars daş önümçiligi bolup, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ýüzlerçe gowrak kalakatta kwars daş seriýasyny öndürdi.Saýlawlar üçin 18mm, 20mm we 30mm emeli kwars daşy bar.Reňkler barada aýdylanda bolsa, dürli nagyşlar bilen birleşdirilen ak calacatta kwars plita bolup biler.Islendik ýöriteleşdirilen kwars daş plitasyny kabul edýäris.7063 modeli tebigy mermeriň damarlary ýaly ak we sary damarlar bilen örtülendir. Bu önüm aşhana üçin gaty amatly ...
 • Iň oňat gara Calacutta ineredenerli kwars daş Hytaý zawody lomaý 8014

  Iň oňat gara Calacutta ineredenerli kwars daş Hytaý zawody lomaý 8014

  Gara calacatta inçe ak damarlary bolan 8014 kysymly inedördül kwars daşy.Jaýlanan ýüz, gözenek däl, meneklere çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm (126 "x63" / 70 "), galyňlygy 18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.Önümiň beýany: Calacatta Kwars Daş Seri Önümiň ady Calacatta Kwars daş seri Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigment ...
 • Horizon emeli kwars daşy —— Kalakatta 6125

  Horizon emeli kwars daşy —— Kalakatta 6125

  “Horizon Stone” Hytaýda kwars daş plitalaryny öndüriji bolup, has çalt eltiş wagtyny üpjün etmek üçin 100-den gowrak önümçilik liniýasy bolan 3 sany uly binýady bar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satylýar we Hytaýda 700-den gowrak diler bar.“Horizon Stone” -niň ajaýyp önüm hili we kärhananyň abraýy dünýäde giňden wasp edilýär.