Iň köp satylýan Hytaý zawodynyň lomaý ak karrara in Engineenerli kwars daşy 4013

Gysga düşündiriş:

Ak Carrara emeli mermer, model 4013. Polatlanan ýüz, gözenek däl, tegmile çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200 × 1600/1800mm, galyňlygy 18/20/30mm ýa-da özleşdirilen.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ak Carrara emeli mermer, model 4013. Polatlanan ýüz, gözenek däl, tegmile çydamly we saklamak aňsat.Mohs gatylygy 7.0, granitden has kyn, aşhana dükanlary we ussahanalary üçin örän amatly.Jumbo Ölçegi 3200x1600 / 1800mm, galyňlygy 18/20 / 30mm ýa-da özleşdirilen.

Horizon Stone Carrara Ak kwars plitalary, aşhanalarda, hammamda boş ýerleriň üstünde, arka plýusynda, duşlarda we pollarda, ýaşaýyş we söwda şertlerinde bu ajaýyp bitarap kwars size ýol bermez.2 CM we 3 CM plitalarda we taýýar önümlerde bar, bu çydamly we tehniki hyzmat etmezden kwarsda kaşaň mermer görnüşini alyň.Kwars plitasy granitden has kyn, şonuň üçin aşhana oturgyçlary, naharhana we ş.m. üçin ajaýyp materialdyr.

“Horizon Stone” 2006-njy ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynda döredildi.Soňky ýyllarda dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna 3 zawod we 100-den gowrak önümçilik liniýasy bilen Hytaýda emeli kwars öndürijileriniň birine öwrüldi.“Horizon Stone”, köp we tapawutly önümlerimizi üpjün edip, müşderilerimiziň kanagatlanma derejesini optimizirlemäge çalyşýar.

Önümiň beýany:

Calacatta Kwars Daş Seri

Haryt ady Calacatta Kwars daş seriýasy
Material Takmynan 93% ezilen kwars we 7% poliester rezin baglaýjy we pigmentler
Reňk Calacatta, Carrara, Mermer görnüşi, arassa reňk, Mono, goşa, üç, zirkon we ş.m.
Ölçegi Uzynlygy: 2440-3250mm, ini: 760-1850mm, galyňlygy: 18mm, 20mm, 30mm
Faceerüsti tehnologiýa Jaýlanan, hormatlanan ýa-da Matt gutardy
Arza Aşhana dükanlarynda, hammamda boşluklaryň üstünde, kamin töwereginde, duşda, penjirede, pol kafelinde, diwar kafelinde we ş.m.
Üstünlikleri 1) hardokary gatylyk 7 Moha ýetip biler; 2) çyzmaga, geýmäge, urmaga çydamly; 3) Ajaýyp ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk; 4) çydamly we tehniki hyzmat mugt; 5) Daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materiallary.
Gaplamak 1) PET filmi bilen örtülen ähli ýer; 2) Fumirlenen agaç paletler ýa-da uly plitalar üçin taýak; 3) Çuňňur gaýtadan işlemek üçin gaplanan agaç paletler ýa-da agaç bölekler.
Şahadatnamalar NSF, ISO9001, CE, SGS.
Eltip bermegiň wagty Öňdebaryjy goýumy alandan 10-20 gün soň.
Esasy bazar Kanada, Braziliýa, Günorta Afrika, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Angliýa, ABŞ, Meksika, Malaýziýa, Gresiýa we ş.m.

Horizon Kwars daş artykmaçlyklary:

 1. 1.Horizon kwars daş seriýaly önümler, dürli esbaplar bilen jemlenen tebigy kwars gumynyň 93% -den gowragy.
 2. 2. Tabakdan öndürilen 26 çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly otrisatel basyş vakuumyndan, ýokary ýygylykdaky wibrasiýa galyplaryndan, ýyladyşdan bejeriş we beýleki önümçilik usullaryndan soň. Surfaceerüsti gurluşy gaty berk, dykyz we gözenekli, gaty dokumasy (Mohs gatylygy 7), suwuň siňdiriş derejesi nola deňdir, beýleki bezeg materiallary bilen menek garşylygy, könelişme garşylygy, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we beýleki häsiýetleri bilen deňeşdirip bolmaz.

Tehniki maglumatlar:

 1. Item Netije
  Suwuň siňdirilmegi ≤0.03%
  Sykyş güýji ≥210MPa
  Mohs gatylygy 7 Mohs
  Gaýtalama moduly 62MPa
  Abraziw garşylyk 58-63 (Indeks)
  Fleksural güýç ≥70MPa
  Oda reaksiýa A1
  Sürtülme koeffisiýenti 0.89 / 0.61 (Gury ýagdaý / çygly ýagdaý)
  Doňdurma welosiped sürmek ≤1.45 x 10-5 / in / ° C.
  Çyzykly ýylylyk giňeliş koeffisiýenti ≤5.0 × 10-5m / m ℃
  Himiki maddalara garşylyk Täsir etmedi
  Mikroblara garşy işjeňlik 0 synp

Önümiň jikme-jigi:

Kwars daşy 4013-2
Kwars daşy 4013-3
Kwars daşy 4013-4
Kwars daşy 4013-5

 • Öňki:
 • Indiki: